Finansiering

Grön och cirkulär omställning

Näringslivets gröna och cirkulära omställning går snabbt nu. I en tid av förändring ökar behovet av klimatsmarta erbjudanden som effektivt tar tillvara naturresurser och energi. 
Inne på hemsidan för Halland ställer om finner du en översikt över alla de de olika erbjudandena inom grön och cirkulär omställning.
På sidan finns länkar till där du kan läsa mer och hitta kontaktinformation.