Finansiering

Webbinarier i klimatsmart affärsutveckling

En webbinarie-serie  i fyra delar kring klimatsmart affärsutveckling.

  • Affärsmodeller för hållbart byggande och hållbar fastighetsförvaltning
  • Digitalisering och tillverkningsindustrins klimatsmarta affärer
  • Att möta kundernas behov med rätt klimatkompetens
  • Finans- och försäkringsbranschens ökade behov av klimatsmarta affärer

Seminariet gick under hösten 2020, men spelades in och finns att ta del av.