Finansiering

Startseminarium för dig som vill starta eget

Vill eller har du precis startat företag och behöver information och tips på hur du ska tänka kring affärsidé, erbjudande, kunden prissättning, budget, sälj, marknad och att våga tänka stort från början ska du kolla in Almis Startseminarium online.

Seminarierna är indelade i fyra kapitel, där varje kapitel är indelat i olika avsnitt som tar upp olika relevanta ämnen. Avsnitten är i snitt 6 minuter.

Startseminarium

Kapitel 1: Du och ditt företag – från idé till affärsmodell ser du här>>

Kapitel 2: Räkna på din affär ser du här- ditt företags viktigaste ekonomiska samband>>

Kapitel 3: Att sälja med framgång ser du här – förstå dina kunder och underlätta köp ser du här>>

Kapitel 4: Tänk tillväxt från start – att växa hållbart ser du här>>