BusinessHalland
Finansiering

Nationella stöd och åtgärder till följd av covid-19

Många företag har drabbats hårt av effekterna av Coronapandemin. Här har vi samlat nationell information från myndigheter om covid-19 och som berör dig som företagare. Det har även tagits fram lokala stöd och åtgärder, som du kan ta del av på din kommuns hemsida.

Nationell myndighetsinformation och stöd gällande covid-19

Läs mer om de nationella stöden och åtgärderna som du kan ta del av här>>

Kontakta den Nationella Företagsakuten för frågor kopplat till ditt företag och Covid-19 här>>