Finansiering

Företagslotsar i Halland: Att hitta rätt bland tillstånd, markfrågor, bestämmelser mm

Vad är en företagslots?

En företagslots är en kommunal service som hjälper dig och ditt företag att hitta rätt. Vi  kallar det ibland ”en väg in”.  Det kan handla om frågor om plan- och bygglov för ditt företag, markfrågor, miljöbestämmelser, tillstånd mm.

Kontakta din kommuns lots för mer information eller hjälp:

Laholms kommun Företagslots – Laholm
Halmstad kommun Tillstånds­lotsen   Halmstads kommun
Hylte kommun Företagslots – Hylte kommun
Falkenbergs kommun Företagslots – Falkenberg
Varbergs kommun Företagslotsen – Varberg
Kungsbacka kommun Företagslotsen – Kungsbacka kommun