Finansiering

Aktuella checkar; medfinansiering till små och medelstora företag

Almi Företagspartner erbjuder utvecklingscheckar, forsknings- och utvecklingscheckar, energikartläggningscheckar samt översättningsstöd för besöksnäringsföretag. Genom checken betalas hälften av kostnaden när du vill vidareutveckla företaget, era varor, tjänster eller processer med hjälp av en konsult.

Läs mer om de olika checkarna samt vad man kan ansöka om för insatser på respektive check:

Utvecklingscheckar

Forskning och utvecklingscheck

Energikartläggningscheck

Checkarna är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Halland.

Andra checkar

High Five erbjuder Innovationscheck på upp till 100 000 kronor för företag som vill för att utveckla sin innovationsidé. Innovationschecken kan användas till affärsutveckling , immateriella rättigheter eller åtkomst till exempelvis testbäddar och ingen medfinansiering krävs.

Läs mer:

Innovationscheckar från High Five

Coompanion Halland erbjuder Innovationscheck på upp till 100 000 kronor för för företag som vill utveckla sin innovation och samtidigt utveckla företagets kompetensnätverk. Denna check riktar sig till till kooperativa företag, ekonomiska föreningar eller AB:n som har flera delägare. Ingen medfinansiering krävs.

Läs mer:

Innovationscheckar från Coompanion Halland

High Five erbjuder deltagare i projektet CybSec eller företag med grundläggande förkunskaper inom digital säkerhet att söka Digitaliseringscheckar. Lägsta belopp att ansöka är 50 000 kr och högsta belopp är 100 000 kr. 25% medfinansiering krävs.

Läs mer:

Digitaliseringscheckar från High Five